Religie kennis Wiki
Advertisement
Eeuwen: 15e eeuw · 16e eeuw · 17e eeuw
Decennia: <- 1500-1509 1510-1519 1520-1529 1530-1539 1540-1549
1550-1559 1560-1569 1570-1579 1580-1589 1590-1599 ->

De 16e eeuw (van de christelijke jaartelling) is de 16e periode van 100 jaar, dus bestaande uit de jaren 1501 tot en met 1600.

Overzicht van de jaren in en rond deze eeuw[]

Jaren '90 1490 1491 1492 1493 1494 1495 1496 1497 1498 1499
Jaren   '0 1500 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 1509
Jaren '10 1510 1511 1512 1513 1514 1515 1516 1517 1518 1519
Jaren '20 1520 1521 1522 1523 1524 1525 1526 1527 1528 1529
Jaren '30 1530 1531 1532 1533 1534 1535 1536 1537 1538 1539
Jaren '40 1540 1541 1542 1543 1544 1545 1546 1547 1548 1549
Jaren '50 1550 1551 1552 1553 1554 1555 1556 1557 1558 1559
Jaren '60 1560 1561 1562 1563 1564 1565 1566 1567 1568 1569
Jaren '70 1570 1571 1572 1573 1574 1575 1576 1577 1578 1579
Jaren '80 1580 1581 1582 1583 1584 1585 1586 1587 1588 1589
Jaren '90 1590 1591 1592 1593 1594 1595 1596 1597 1598 1599
Jaren   '0 1600 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 1608 1609

Belangrijke gebeurtenissen van de 16e eeuw[]

Religie[]

 • De Joden worden verdreven uit Spanje en Portugal. Ze trekken in alle windrichtingen en vestigen zich ten oosten in Thessaloniki, ten zuiden in Marokko, ten westen in Brazilië en ten noorden in de Nederlanden.
 • Luther stelt met 95 stellingen (Wittenberg) de misstanden in de Rooms-Katholieke Kerk aan de kaak.
 • De protestantse Reformatie
 • De katholieke vorsten trachten de protestantse ketterij te bestrijden met plakkaten en met vervolging door de inquisitie
 • Stichting van de Anglicaanse Kerk als staatskerk in Engeland (1534)
 • De godsdienstvrede van Augsburg laat de Europese vorsten vrij om met hun volk een kerkelijke richting te kiezen.
 • Het Concilie van Trente geeft de aanzet tot de Contrareformatie.
 • Begin van de Tachtigjarige Oorlog (1568)
 • De Bartholomeüsnacht (1572)
 • Het Edict van Nantes maakt in 1598 een tijdelijk einde aan de Franse godsdienstoorlogen.

Politiek[]

 • Strijd van en moord op Willem van Oranje (1584).
 • Ontdekkingsreizen en stichting door Engeland en Frankrijk van kolonies in Noord-Amerika..
 • Spaanse Conquistadores maken een eind aan eeuwenoude beschavingen van Maya's, Azteken, Inca's en vele andere volkeren in Latijns-Amerika. Wie niet door het zwaard is gedood loopt grote kans om te bezwijken aan ziektes die de Spanjaarden hebben meegebracht, zoals de pokken en de pest.
 • Portugal exploreert en exploiteert de vaarwegen naar Azië.
 • Spaans-Engelse oorlogen, met in 1588 de ondergang van de Armada.
 • Engeland wordt onder het Huis Tudor een grote mogendheid.

Ontwikkelingen en stromingen[]

 • De Renaissance in de kunstvindt haar hoogtepunt in de Hoog-Renaissance, gevolgd door de Laat-Renaissance.
 • Er ontstaat belangstelling voor de natuur. Vesalius bestudeert de lichaamsbouw van de mens, Michael Servet de bloedsomloop. Vorsten, wetenschappers en burgers gaan verzamelingen aanleggen van planten en dieren. Anderen geven boeken uit met tekeningen en beschrijvingen van natuurlijke soorten. Voorbeelden in de Nederlanden zijn Cornelis Clusius (botanicus) en Adriaan Coenen van Schilperoort (amateur-bioloog), die het zeeleven inventariseerde in zijn "Visboek".
 • Ontstaan van de Joodse Kaballa geschriften.

kunsten[]

 • Bloei in Vlaanderen, Brabant en Amsterdam van de Rederijkerskamers, georganiseerde genootschappen voor dichtkunst, declamatie en toneel. Hun kunstbeoefening staat los van de Kerk.

economie[]

 • Prijsrevolutie als gevolg van inflatie door het in de markt komen van Spaanse edelmetalen.
 • Antwerpen komt tot grote bloei, wat ten koste gaat van Gent en Brugge.
 • Amsterdam neemt de positie over van Kampen en Deventer als handelspartner van de Hanze. De stad ontwikkelt de Oostvaart, waarbij in steden als Lübeck en Dantzig haring en linnen wordt verhandeld tegen graan. Dat graan wordt gedeeltelijk weer doorgevoerd naar het zuiden, waar met de opbrengst wijn en zout worden ingekocht.

demografisch[]

 • Enorme bevolkingsgroei die niet meer ondersteund kan worden door de beschikbare bronnen

Belangrijke personen van de 16e eeuw[]

Religie[]

Staatshoofden[]

Overig[]

 • Leonardo da Vinci
 • Michelangelo
Advertisement